Verzorging en rustplaatsen

Er zijn elke avond zowel op de 5 km-routes als op de 10 km-routes een rustplaats voorzien.

De locaties van de rustplaatsen kunt u zodra ze bekend zijn hier vinden.

 

Anders dan voorafgaande jaren zal de Avond4daagse-organisatie de verzorging op de rustplaatsen beperken tot het aanbieden van vers drinkwater, aangeboden door Dunea Duin & Water. De wandelaars dienen dan wel een eigen bidon mee te nemen om te laten vullen. Dit om overbodig afval te vermijden en daarmee het milieu te ontzien.

Scholen kunnen desgewenst zelf op de rustplaatsen verzorging in de vorm van gezonde versnaperingen regelen voor de eigen school. De locaties van de rustplaatsen zullen tijdig op de website worden bekendgemaakt.

  

Let op: auto's mogen niet zonder ontheffing op de rustplaatsen rijden en parkeren buiten de openbare weg of op fietspaden! Overtreders zullen worden geverbaliseerd. In dringende uitzonderingsgevallen (beargumenteerd) kan een parkeerontheffing worden aangevraagd bij de organisatie (zie de contactgegevens op deze website). 

 

Een schoon evenement is een prettig evenement, voor de deelnemers, voor de organisatoren maar ook voor de omwonenden. De organisatie van de Avond4daagse vraagt daarom aan alle betrokkenen om met elkaar de verzamelplaatsen en het parcours schoon te houden. Op de verzorgingsplaatsen zijn minicontainers aanwezig voor restafval en voor plastic, blik en drinkkartons (PBD).

 

Samen kunnen we er voor zorgen dat de Avond4daagse een ordelijk en schoon evenement wordt dat voor iedereen een feest is.