Verzorging en rustplaatsen

Er zijn zowel op de 5 km-routes als op de 10 km-routes rustplaatsen.

De locaties van de rustplaatsen kunt u zodra ze bekend zijn hier vinden.

 

De Avond4daagse organisatie regelt de verzorging op de rustplaatsen in samenwerking met verschillende sponsoren. Elke dag levert één van de sponsoren een versnapering. GRO-UP Kinderopvang zal de sponsoren ondersteunen en niet zelf versnaperingen aanbieden. 

Scholen zelf kunnen desgewenst ook op de rustplaatsen verzorging regelen voor de eigen school. De locaties van de rustplaatsen zullen tijdig op de website worden bekend gemaakt.

 

Op alle avonden zal Dunea de lopers van drinkwater voorzien. Uit milieu oogpunt wordt de wandelaars verzocht om zelf een drinkbeker of -bidon mee te nemen, zodat minimaal gebruik hoeft te worden gemaakt van kartonnen wegwerpbekers.

 

 

Let op: auto's mogen niet zonder ontheffing op de rustplaatsen rijden en parkeren buiten de openbare weg of op fietspaden! Overtreders zullen worden geverbaliseerd. In dringende uitzonderingsgevallen (beargumenteerd) kan een parkeerontheffing worden aangevraagd bij de organisatie (zie de contact gegevens op deze website). 

 

Een schoon evenement is een prettig evenement: voor de deelnemers, voor de organisatoren maar ook voor de omwonenden. De organisatie van de Avond4daagse vraagt daarom aan alle betrokkenen om met elkaar de verzamelplaatsen en het parcours schoon te houden. Op de verzorgingsplaatsen zijn minicontainers aanwezig voor restafval en voor plastic, blik en drinkkartons (PBD).

 

Samen kunnen we er voor zorgen dat de Avond4daagse een ordelijk en schoon evenement wordt dat voor iedereen een feest is.