Veel gestelde vragen

Staat u antwoord er niet bij? of heeft u vragen over een nieuwsbrief of andere zaken. Neem dan contact met ons op via het mailadres: avond4daagse.zoetermeer@gmail.com

Data

Op welke data wordt in 2020 in Zoetermeer de Wandelavondvierdaagse gehouden?
In 2020 vindt de Wandelavondvierdaagse in Zoetermeer plaats van maandag 25 mei t/m donderdag 28 mei.

Hoeveel dagen

Krijgt mijn kind indien het één avond niet meeloopt tóch een medaille?
Het is de Zoetermeerse Avond4daagse en geen driedaagse.......

Als organisatie gaan wij ervan uit dat ingeschreven deelnemers alle vier de avonden lopen voor hun medaille. Hard controleren doen wij dit echter niet. De inschrijvers, i.c. de ouders van de ingeschreven kinderen dienen voor zichzelf te bepalen of zij de medaille 'verdienen'. Krijgen doen ze hem in alle gevallen op de vierde avond op basis van het betaalde inschrijfgeld. Als uw kind via de school is ingeschreven, is het raadzaam om een eventueel verzuim van één avond met de coördinator van de school af te stemmen. De school reikt immers de medailles uit.

Inschrijven

Mijn kind is niet ingeschreven via de school, maar wil wel graag meedoen aan de Avond4daagse. Kan dat nog?
Ja dat kan nog. Het kind kan zich nog (laten) inschrijven als individuele deelnemer bij het startbureau op de eerste dag (25 mei) vanaf 17.30 uur.
In dat geval moet dan wel € 6,= worden betaald.

Ik wil niet dat er foto's waar ik op sta op de website terecht komen

Ik wil niet dat er foto's waar ik op sta op de website komen
Beste wandelaar, uiteraard vinden wij het leuk om tijdens het evenement foto's te maken. Deze plaatsen wij dan op onze website. Heeft u hier problemen mee, geeft dit dat aan via ons mailadres; avond4daagse.zoetermeer@gmail.com

Dan zorgen we ervoor dat de foto's waar u op staat verwijderd worden. 

Omgaan met privacy gevoelige gegevens

Hoe gaan jullie om met de privacy van de inschrijvers
Na de avond4daagse zullen alle privacy gevoelige gegevens verwijderd worden. U mailadres en telefoonnummer bewaren wij voor volgend jaar. Bent u het hier niet mee eens geef dit dan aan bij het bestuur. U kunt hen bereiken op mailadres:

avond4daagse.zoetermeer@gmail.com 

moet ik als begeleider ook betalen?

Moet ik als begeleider ook betalen?
Nee, als begeleider hoeft u niet te betalen, tenzij u een medaille wenst te ontvangen. In dat geval dient u zich als deelnemer in te schrijven. Overigens geldt logischerwijs ook dat niet betalende begeleiders afzien van het nuttigen van de gratis aangeboden tractaties op de rustplaatsen.

Hoe haal ik mijn medaille op als individuele deelnemer

Hoe haal ik mijn medaille op als individuele deelnemer
Wanneer je je individueel heb ingeschreven is het belangrijk dat je een bewijs van betaling overlegt. Dat geldt als startbewijs. Heb je dat niet, dan is een legitimatiebewijs nodig, zodat we je naam kunnen checken op onze lijst van individuele deelnemers