Nieuws

19 november 2020

Avond4daagse 2021

De Coronacrisis is nog niet bedwongen. Het is dus onzeker of in 2021 een 'normale' Avond4daagse kan plaatsvinden

Zodra hierover meer helderheid ontstaat, zal dit op onze website worden bekendgemaakt.

Indien de reguliere Avond4daagse niet mogelijk is, zal ook in 2021 weer een Home Edition worden georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland.